Back to top

Dokumentumok

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Pracovný poriadok  pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a školských zariadení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby -PRO SCHOLA  /2020/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny Strednej športovej školy s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda  na obdobie školského roku 2020/2021:

  1. Pokyny a pravidlá počas pandémie COVID – 19 na hodinách TV a SRL
  2. Hospodárska oblasť
  3. Výchovno-vzdelávacia činnosť

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

10 odporúčaní pri COVID-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. KOLLÉGIUM- FELVÉTELI  KÉRELEM-nyomtatvány
  2. ŠTÚDIUM PODĽA INDIVIDUÁLNEHO UČEBNÉHO PLÁNU
  3. Žiadosť o individuálne štúdium
  4. Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy
  5. Žiadosť o prestup žiaka/čky
  6. Žiadosť o uvoľnenie žiaka/čky z vyučovania
  7. Žiadosť o zmene športového odvetvia žiaka/čky