Back to top

Aktuálne správy

14. februára 2024, na Valentína, si študenti našej školy posielali srdečný odkaz. Pri tejto príležitosti bola pripravená slávnostná poštová schránka plná odkazov, vyznaní a prekvapení, ktoré roznášal Amor v sprievode troch krásnych anjelikov.

 
19. 2. 2024
Z celého srdca ďakujeme účinkujúcim Divadla Madácha (Maďarsko) za skvelé hudobné
spracovanie srdcervúceho príbehu Lajosa Kazinczyho, obrancu revolúcie v rokoch 1848/49,
väzňa na hrade Arad a posledného mučeníka vojny a syna nášho jazykového novátora Ferenca
Kazinczyho. Bolo pre nás veľkým potešením vidieť na pódiu Györgya Derzsiho, speváka,
herca, skladateľa muzikálu "Pätnástka" a v neposlednom rade nášho bývalého študenta,
privítať ho v našej škole a odmeniť jeho tím zaslúženým potleskom.
19. 2. 2024
Občianske združenie Pro Schola et Vita, ktoré pôsobí pri našej škole, bolo založené na jeseň
roku 2001. Jeho cieľom je podporovať študentov školy. Finančné zdroje združenia
pochádzajú z príspevkov daňových poplatníkov a darov. Každý šiesty mesiac poskytuje
občianske združenie 50 eur desiatim najúspešnejším žiakom školy. Podmienky a bodový
systém udeľovania motivačného štipendia spoločne vypracúva riaditeľstvo a študentská rada.
Každý žiak získava určitý počet bodov za svoj študijný prospech v danom polroku, účasť na
školských, okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a umiestneniach. Okrem toho sa
body udeľujú aj za účasť na školských a mimoškolských podujatiach a za aktívnu organizáciu
v študentskej rade.
V prvom polroku školského roka 2023/2024 získalo štipendium vo výške 50 eur 11 študentov.
Všetkým blahoželáme a prajeme im veľa ďalšej usilovnej práce a nadšenia!
1, Balázs Rudolf Csápai
2, Jázmin Győri
3, Bulcsú Bíró
4, Zsófia Puha
5, Félix Radoš
6, Angelika Tóth
7, Alexandra Porubská
8, Nóra Baloghová
9, Emma Almási
10,Máté József Végh
11, Balázs Perleczky
14. 2. 2024
Dňa 31.januára 2024 sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú
reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 3.ročníka. Všetci deviati chceli vyhrať, trojčlenná
porota mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní.
Na okresnom kole sa zúčastnia študenti Lajos Simon Szűcs zo Strednej športovej
školy,
Márk Viktor Szitás zo Strednej odbornej školy rozvoja vidieka. Obidvaja dosiahli
zlaté pásmo v súťaži.
Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.
2. 2. 2024
Pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry viaceré aktuálne témy tvorili kultúrny program
zorganizovaný literárne zameranými študentmi Strednej školy rozvoja vidieka a Strednej
športovej školy v Dunajskej Strede. Rozprávali napínavé príbehy z knihy „Magyarázom a
bizonyítványom" („Vysvetľujem svoje vysvedčenie ")od Gabrielly Csiffáriovej, ktorá opisuje
školský život slávnych Maďarov. Tie zakomponovali do svojej kompozície, ktorej súčasťou
boli živé piesňové a tanečné vystúpenia. Uprostred polroka sa samozrejme hovorilo o školskej
kariére najväčšieho „vysvedčenie vysvetľujúceho" spisovateľa Frigyesa Karinthyho, čítali sa
jeho „zúrivé" denníkové záznamy o zlých známkach, dokonca sa na chvíľu prihovoril aj
samotný autor unikátnej nahrávky. Súčasťou bohatého programu bolo aj niekoľko
motivačných biografií. Študentov zaujal Radnótiho húževnatý postoj k učiteľom cudzích
jazykov, Albert Szentgyörgyi svojím neutíchajúcim záujmom o vedeckú kariéru a János
Arany so svojím podnetným príbehom o úspešnej kariére samouka a nekvalifikovaného
človeka, ktorý sa dostal až na post generálneho tajomníka akadémie. Ani kariéry našich
literárnych, umeleckých a vedeckých velikánov neboli vždy vynikajúce. V prednáške sa
hovorilo napríklad o slabých akademických výsledkoch Sándora Weöresa, o zlom vzťahu
Pála Szinyeiho Merseho k matematike a o nie veľmi priaznivom vzťahu Alberta
Szentgyörgyiho k chémii. Atmosféru a náladu maturitných skúšok navodila kabaretná scénka
pripomínajúca nedávno zosnulého herca národa, Miklósa Benedeka. Neodmysliteľnou
súčasťou osláv maďarskej kultúry je hymna. Jednou z najvýstižnejších viet časti o našej
národnej piesni bola večná myšlienka Pétera Esterházyho: „Hymna vynáša človeka zo slnka,
vynáša ho do bezčasovej večnosti, ale televízia ho nevyzdvihuje nikam". Hoci v programe
odznela aj parafráza skladby Ferenca Kölcseyho a Ferenca Erkela v rýchlejšom tempe v
podaní súboru Zlatý akord, spomienkovú slávnosť ukončil spev klasickej verzie, čím sa
oslávilo nielen 201. výročie vzniku hymny, ale aj 150- ročná Budapešť.
29. 1. 2024
Dňa 17.1.2024 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v budove Strednej
zdravotníckej školy . Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Máté József Végh, študent III.SM
triedy, kto súťažil v kategórii 2C2. Úspešne skončil na 2. mieste, zatiaľ čo Bulcsú Bíró,
študent I.A triedy, obsadil 3. miesto v kategórii 2D. Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom
a prajeme ďalšie úspechy!
25. 1. 2024
Ďalšie články
Krátke oboznávacie video o škole

Ostatné správy

6. 12. 2023
6. 12. 2023
27. 11. 2023
24. 11. 2023
24. 11. 2023
20. 11. 2023